§ Alltid engasjert i din sak

§ Alltid engasjert i din sak

Sentrumsadvokaten driver alminnelig advokatpraksis og har spesialkompetanse innen strafferett, erstatningsrett, familierett, barnevern, arv, skifte og konkurs. Vi tilbyr tjenester på et høyt faglig og etisk nivå.

Vår langvarige praksis fra politi/påtalemyndighet, og vår brede kompetanse på området, innebærer at vi har de beste forutsetninger både som forsvarere og som bistandsadvokater. Flere av våre advokater er faste forsvarere ved Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett, samt faste bistandsadvokater ved Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett.