Beate Hamre

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Erstatnings
Barnevernrett
Familie-, arv og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Beate Hamre har vært fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 12 år. Hun har bred erfaring og en rekke oppdrag som bistandsadvokat.
Hun har arbeidet som advokat siden 2004, og har bred kompetanse innenfor de ulike rettsområder hun arbeider med.

Hun har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene. Advokat Hamre er godkjent som mekler av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Beate Hamre

975 95 497
bh@sentrumsadvokaten.no