Bjarte Aarlie

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Barnevernrett
Familie-, arv- og skifterett
Konkursrett/konkursbo
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Bjarte Aarlie er fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han er fast bostyrer i konkursbo oppnevnt av tingretten. Han har praktisert som advokat siden 2009.

I perioden 2002 – 2009 arbeidet han som påtalejurist/avsnittsleder ved Vest politidistrikt og har dermed meget omfattende prosedyreerfaring.

Bjarte Aarlie er nestleder i Vestland krets av Den Norske Advokatforening. Han er også medlem av advokatforeningens faste lovutvalg/høringsutvalg i barnevernrett. Advokat Bjarte Aarlie har over flere år undervist og vært sensor i strafferett, straffeprosess og sivilprosess ved Universitetet i Bergen.

Kontakt Bjarte Aarlie

911 28 101
ba@sentrumsadvokaten.no