Einar Råen

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Barnevernsrett
Familie-, arv- og trygderett
Arbeidsrett
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Einar Råen har arbeidet i egen advokatvirksomhet siden 2005 innenfor arbeidsområdene strafferett, familierett og barnevernsrett. Han er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han har vært fast oppnevnt bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i to åremålsperioder mellom 2011 – 2023.

Han har drevet med undervisning i familierett og arbeidsrett ved Folkeuniversitetet i Hordaland. Videre har han siden 1997 undervist i strafferett  ved Kystvaktens Kompetansesenter ved Haakonsvern.

Einar Råen har i perioden 2008 til 2014 vært styremedlem i Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Einar Råen

926 57 938
er@sentrumsadvokaten.no