Einar Råen

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Barnevernsrett
Familie-, arv- og trygderett
Arbeidsrett
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Einar Råen har arbeidet i egen advokatvirksomhet siden 2005 innenfor arbeidsområdene strafferett, familierett og barnevernsrett. Han er fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Han har drevet med undervisning i familierett og arbeidsrett ved Folkeuniversitetet i Hordaland. Videre har han siden 1997 undervist i strafferett  ved Kystvaktens Kompetansesenter ved Haakonsvern.

Einar Råen har i perioden 2008 til 2014 vært styremedlem i Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Einar Råen

926 57 938
er@sentrumsadvokaten.no