Eirik Nåmdal

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Konkursrett
Familie-, arv- og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Eirik Nåmdal er fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han er videre fast bostyrer i konkursbo oppnevnt av tingretten.

Advokat Nåmdal har også vært advokat på verv for Spesialenheten for politisaker, region Vest-Norge i perioden 2013 – 2021, samt seminarleder i strafferettsfagene på Det juridisk fakultet ved Universitet i Bergen i perioden 2005-2013.

Advokat Nåmdal har arbeidet som advokat siden 1998, og har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

 

Kontakt Eirik Nåmdal

404 62 632
en@sentrumsadvokaten.no