Ellen Eikeseth Mjøs

Advokat

Rettsområder
Strafferett
Erstatningsrett
Barnevernrett
Familie-, arv- og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning


Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun
har vært fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 12 år. Hun har bred erfaring og en rekke oppdrag som bistandsadvokat.

Hun har vært leder for Spesialenheten for politisaker etterforskningsavdeling Vest-Norge i perioden 2013-2021.

Advokat Eikeseth Mjøs har også vært vararepresentant i Personvernnemda. Hun har arbeidet med strafferett og straffeprosess siden 1996, og har bred kompetanse innenfor de ulike rettsområder hun arbeider med. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Advokat Eikeseth Mjøs har vært stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen og sensor i strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet.

Kontakt Ellen Eikeseth Mjøs

414 96 799
eem@sentrumsadvokaten.no