Grace Lagmay

Sekretær

971 29 750
grace@sentrumsadvokaten.no

 Grace Lagmay begynte hos Sentrumsadvokaten DA i februar 2018.