Henriette Veronika Hallaråker Dale

Advokatfullmektig

Rettsområder
Strafferett
Erstatningsrett
Familie-, arv- og skifterett
Konkurs

Henriette Veronika Hallaråker Dale startet som advokatfullmektig i Sentrumsadvokaten i februar 2023. Hun ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i Bergen våren 2022. Avlagt masteroppgave omhandlet personvern, og da spørsmålet om regelverket rundt gjeldsinformasjonsordningen overholder formålsbegrensningsprinsippet i personvernforordningen (GDPR).

Dale har videre en bachelor i økonomi – og administrasjon fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring fra bankvirksomhet som kundekonsulent, og senere juridisk intern, hos Sparebanken Vest fra 2015 til juni 2022.

Fra hun ble uteksaminert til oppstart hos Sentrumsadvokaten jobbet Dale som juridisk rådgiver i Klagenemndsekretariatet, hvor hun har utført saksbehandling for klagenemndene sekretariatet bisitter.

 

Henriette Veronika Hallaråker Dale

900 54 214
hd@sentrumsadvokaten.no