Meny

Beate Hamre

Rettsområder

Strafferett
Erstatnings
Barnevernrett
Familie-, arv og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Advokat Beate Hamre  er fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.
Hun har arbeidet som advokat siden 2004, og har bred kompetanse innenfor de ulike rettsområder hun arbeider med.
Hun har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.
Advokat Hamre er godkjent som mekler av Den norske Advokatforening.

Ring meg for bistand
975 95 497
Sentralbord:
55 36 31 20
E-post:
bh@sentrumsadvokaten.no