Meny

Bjarte Aarlie

Rettsområder

Strafferett
Barnevernrett
Familie-, arv- og skifterett
Helserett
Ertstatningsrett
Tingsrett, herunder megling og oppgjør ved salg av bolig
Prosedyre og annen tvisteløsning

Advokat Bjarte Aarlie er fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Han har praktisert som advokat siden 2009.

I perioden 2002 – 2009  arbeidet han som påtalejurist/avsnittsleder ved Vest politidistrikt og har dermed meget omfattende prosedyreerfaring. 
Han er styremedlem i Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening. 
Advokat Bjarte Aarlie underviser og er sensor i strafferett, straffeprosess og sivilprosess ved Universitetet i Bergen.

Ring meg for bistand
911 28 101
Sentralbord:
55 36 31 20
E-post:
ba@sentrumsadvokaten.no