Meny

Eirik Nåmdal

Rettsområder

Strafferett
Barnevernrett
Familie-, arv- og skifterett
Posedyre og annen tvisteløsning

Advokat Eirik Nåmdal er fast forsvarer for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett, samt
advokat på verv for Spesialenheten for politisaker, region Vest-Norge. Han er videre fast konkursbobestyrer oppnevnt av tingretten.

Advokat Nåmdal har arbeidet som advokat siden 1998, og har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.
Han har også vært seminarleder i strafferettsfagene på Det juridisk fakultet ved Universitet i Bergen i perioden 2005-2013. 

Ring meg for bistand
404 62 632
Sentralbord:
55 36 31 20
E-post:
en@sentrumsadvokaten.no