Meny

Ellen Eikeseth Mjøs

Rettsområder

Strafferett
Erstatningsrett
Barnevernrett
Familie-, arv- og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er fast forsvarer og bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun er leder for Spesialenheten for politisaker etterforskningsavdeling Vest-Norge. Advokat Eikeseth Mjøs er vararepresentant i Personvernnemda.

Hun har arbeidet med strafferett og straffeprosess siden 1996, og har bred kompetanse innenfor de ulike rettsområder hun arbeider med.

Hun har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Advokat Eikeseth Mjøs har også vært stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen og sensor i strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet.

Ring meg for bistand
414 96 799
Sentralbord:
55 36 31 20
E-post:
eem@sentrumsadvokaten.no