Meny

Ivar Abrahamsen

Rettsområder

Strafferett, bistandsadvokat og forsvarer
Barnevern og barnefordeling
Vergesaker
Plan- og bygningsrett
Alminnelig praksis

Advokat Ivar Abrahamsen er fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett og har omfattende erfaring i straffesaker. Han er
fast verge for Fylkesmannen i Hordaland.
 
Advokat Abrahamsen  har arbeidserfaring fra fylkesmannen, som politiadvokat i 7 år før han begynte som advokat i 2009. Han har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Ring meg for bistand
977 23 636
Sentralbord:
55 36 31 20
E-post:
ia@sentrumsadvokaten.no