Ivar Abrahamsen

Advokat

Rettsområder
Strafferett, bistandsadvokat og forsvarer
Barnevern og barnefordeling
Vergesaker
Plan- og bygningsrett
Alminnelig praksis


Advokat Ivar Abrahamsen er fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett og har omfattende erfaring i straffesaker. Han er fast verge for Statsforvalteren i Vestland.

Advokat Abrahamsen har arbeidserfaring fra fylkesmannen, som politiadvokat i 7 år før han begynte som advokat i 2009. Han har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene og fylkesnemnda.

 

Kontakt Ivar Abrahamsen

977 23 636
ia@sentrumsadvokaten.no