Maren Østbø Knutsen

Advokat (i permisjon)

Rettsområder
Strafferett
Barne- og familierett
Barnevernsrett
Erstatningsrett


Advokat Maren Østbø Knutsen begynte hos Sentrumsadvokaten i februar 2022. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, fra høsten 2018. Hun har fordypning i helserett og strafferett, og skrev masteroppgave om mishandling i nære relasjoner og den nedre grensen for straffeansvar.

Etter studiet har Maren arbeidet med offentlige anskaffelser i Klagenemndssekretariatet, og videre som advokatfullmektig i advokatfirmaet Høgseth. Som advokatfullmektig jobbet hun med et bredt spekter av rettsområder som angår privatpersoner. Maren fikk advokatbevilling i desember 2021.

Kontakt Maren Østbø Knutsen

926 56 275
mk@sentrumsadvokaten.no