Menneskene

Menneskene

Beate Hamre

Advokat

Mobil: 975 95 497
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Beate Hamre har vært fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 12 år. Hun har bred erfaring og en rekke oppdrag som bistandsadvokat. Hun har arbeidet som advokat siden 2004, og har bred kompetanse innenfor de ulike rettsområder hun arbeider med. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene. Advokat Hamre er godkjent som mekler av Den norske Advokatforening.

Bjarte Aarlie

Advokat

Mobil: 911 28 101
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Bjarte Aarlie er fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han er videre fast bostyrer i konkursbo oppnevnt av tingretten. Han har praktisert som advokat siden 2009.

I perioden 2002 – 2009 arbeidet han som påtalejurist/avsnittsleder ved Vest politidistrikt og har dermed meget omfattende prosedyreerfaring.

Einar Råen

Advokat

Mobil: 926 57 938
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Einar Råen har arbeidet i egen advokatvirksomhet siden 2005 innenfor arbeidsområdene strafferett, familierett og barnevernsrett.

Han er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han har vært fast oppnevnt bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i to åremålsperiode mellom 2011-2023.

Eirik Nåmdal

Advokat

Mobil: 404 62 632
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Eirik Nåmdal er fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han er videre fast bostyrer i konkursbo oppnevnt av tingretten.

Advokat Nåmdal har arbeidet som advokat siden 1998, og har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

 

Ellen Eikeseth Mjøs

 Advokat

Mobil: 414 96 799
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun har vært fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 12 år. Hun har bred erfaring og en rekke oppdrag som bistandsadvokat.

Hun har vært leder for Spesialenheten for politisaker etterforskningsavdeling Vest-Norge i perioden 2013-2021.

Ivar Abrahamsen

Advokat

Mobil: 977 23 636
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Ivar Abrahamsen er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han har vært fast bistandsadvokat for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett i 12 år. Han har bred erfaring og en rekke oppdrag som bistandsadvokat.

Han er fast verge for Statsforvalteren i Vestland.

Tiril Olin Vestre Røkke

Advokat

Mobil: 451 96 695
Telefon: 55 36 31 20

Tiril Olin Vestre Røkke startet som advokatfullmektig i Sentrumsadvokaten i januar 2022. Hun fikk advokatbevilling året deretter. Hun ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i Bergen våren 2020.

Maren Østbø Knutsen

Advokat (i permisjon)

Mobil: 926 56 275
Telefon: 55 36 31 20

Advokat Maren Østbø Knutsen begynte hos Sentrumsadvokaten i februar 2022. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, fra høsten 2018.

Henriette Veronika Hallaråker Dale

Advokatfullmektig

Mobil: 900 54 214
Telefon: 55 36 31 20

Henriette Veronika Hallaråker Dale startet som advokatfullmektig i Sentrumsadvokaten i februar 2023. Hun ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i Bergen våren 2022.

Andreas Høynes Hagenes

Advokatfullmektig

Mobil: 481 03 136
Telefon: 55 36 31 20

Andreas Høynes Hagenes har arbeidet som advokatfullmektig hos Sentrumsadvokaten DA fra mai 2023. Han ble uteksaminert fra Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen høsten 2022. Hagenes har fordypning i politi- og påtalerett og skrev masteroppgave om politiets bruk av forebyggende samtaler.

Edalyn Larsen

Kontorsjef og regnskapsansvarlig

Mobil: 919 95 988
Telefon: 55 36 31 20

Edalyn Larsen har mastergrad i offentlig administrasjon fra Universitetet i Makati og bachelorgrad i bedriftsøkonomi med hovedfag i ledelse og regnskap fra Mariano Marcos State University i Filippinene.

Grace Lagmay

Sekretær

Mobil: 971 29 750
Telefon: 55 36 31 20

 Grace Lagmay begynte hos Sentrumsadvokaten DA i februar 2018.