Om oss

Om oss

Vi er et prosedyreorientert advokatfirma med hovedkontor i Bergen sentrum, men behandler saker over hele landet. Vi samarbeider også med lokale advokater ved behov. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av Bergens største advokatfirmaer.

Vår langvarige praksis fra politi/påtalemyndighet, og vår brede kompetanse på området, innebærer at vi har de beste forutsetninger både som forsvarere og som bistandsadvokater. Fire av våre advokater er faste forsvarere ved Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Fem av våre advokater er faste bistandsadvokater ved Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Sentrumsadvokaten har en egen konkursavdeling, og en av våre advokater er fast bostyrer ved Hordaland tingrett.

I Sentrumsadvokaten legger vi vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og advokatene deltar jevnlig på kurs innenfor sine fagfelt.

Sentrumsadvokatens målsetting er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå. Vi opptrer ivaretakende og profesjonelt overfor den enkelte klient.

Alle advokatene i Sentrumsadvokaten er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler. Firmaet er også representert ved tillitsverv i Advokatforeningen, i forskningsutvalg, i lovutvalg, i styreverv for bedrifter og stiftelser, og ved undervisning og sensurarbeid ved Det juridiske fakultet, i forsvaret og ved høyskoler.

Sentrumsadvokaten driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra de fleste saksområder. Hovedtyngden av vårt arbeid ligger innenfor strafferett, barnevern, barne- og familierett (foreldretvister og skifte), erstatningsrett, arbeidsrett og konkursrett.

Vår bistand omfatter både private, offentlige og næringslivskunder.